Skip
Navigation

2012 History Bowl
Region V Results


Bracket


Region V Champion: Edison Middle School 1


Region V Runnerup: Jackson Middle School 1


Edison Middle School 1


Edison Middle School 2


Geary Elementary/Middle School


Jackson Middle School 1


Jackson Middle School 2


Pleasants County Middle School


Ripley Middle School 1


Ripley Middle School 2


Ritchie County Middle School


Tyler Consolidated Middle School 1


Tyler Consolidated Middle School 2


Walton Elementary/Middle School


Williamstown High School2012 West Virginia History Bowl Schedule

West Virginia Archives and History